หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์จัดกิจกรรมวันแม่
โดย : admin
อ่าน : 1423
อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

มื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ โดยท่านผู้อำนวยการเมืองมล พันธ์มาก และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่น ให้นักเรียนได้สำนึกในพระคุณของคุณแม่ ทั้งนี้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ การวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความ การคัดลายมือ มีการมอบของที่ระลึกให้แม่ดีเด่น มอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน พิธีไหว้แม่ และการรับประทานอาหารร่วมกันของแม่ลูก ทั้งนี้คณะครูโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่ได้มาให้ขวํญและกำลังใจแก่ลูกๆของท่าน และได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมากค่ะ