ชื่อ - นามสกุล :นางฉวีวรรณ พาแก้ว
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :9 หมู่ 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Telephone :0614069275
Email :Chaweewan1835@hotmail.com